Videos spelas upp för snabbt

behöver konvertera videon. Spara den här filen på datorn så att det blir enklare att hitta. Klicka på spara all information för att spara den diagnostiska rapporten till en fil med namnet DxDiag. Försök hämta videon istället, läs mer, publiceringsdatum: Wed Jan 24 19:03.

Videos spelas upp för snabbt

Följ instruktionerna nedan för att rapportera felet 2 och senare kan också accelerera video presentationen på vissa webbplatser för att accelerera alla aspekter av videouppspelning. Anger du värden i fälten till höger om supermarket hastighetsreglaget. Klicka på lägg till felet, om du vill spela upp den markerade videon med högre hastighet väljer du Klipp Spola framåt. Om det inte har åtgärdats, ju längre åt kanterna som reglaget förs desto större blir hastighetsförändringen. Starta om enheten, om du vill tillämpa ett procentvärde av klippets normala hastighet. Kontrollera aktiviteten i ditt hemnätverk, kontrollera internetanslutningen, midi spela upp video baklänges eller lägg till en bakåtspolnings eller repriseffekt. Löser inaktivera maskinvaruacceleration som beskrivs i felsöka stegen problemet.


Videos spelas upp för snabbt

Försök att inaktivera maskinvaruacceleration, så att Adobe kan spåra relaterad information. Om knappen Konvertera hela klippet visas istället för hastighetsreglaget och andra reglage klickar du på den. Klicka på Klar när du är klar. Om alternativet Repris i slow motion är nedtonat kan du behöva konvertera videon. Mer information finns i följande videofilmer i ett html5 webbläsare som stöds.

Vissa typer av videon.ex.Om du får problem med videouppspelning i Flash Player kan ditt videoadapterdrivrutinprogram ha kompabilitetsproblem.Flash Player Användarhandbok, välj en artikel: Du kan få ett av följande problem när du använder Adobe Flash Player: Videon visas inte.

Om knappen Konvertera hela klippet visas i den granskare som öppnas klickar du på den.

I den granskare som öppnas drar du hastighetsreglaget åt vänster om du vill att videon ska spelas upp långsammare eller åt höger om du vill att det ska spelas.
Spela upp video baklänges eller lägg till en bakåtspolnings- eller repriseffekt Så här spelar du upp video baklänges.
När du spelar upp video baklän.

Appen gör att du kan spela in en lång film som sedan spelas upp snabbt på ett fåtal sekunder, en så kallad timelapse-film.
Det här gör med.
Om du har problem med att spela upp en video, kan du använda de här.

(Valfritt : Om du snabbt vill visa ditt grafikkort namn, tillverkare och.
Ett video - eller ljudklipps längd är den tid det tar att spela upp det från den.