Prova spotify gratis i 30 dagar

meddelandeformulär. Varje eventuellt skiljeförfarande ska genomföras på engelska och om inte annat krävs av en tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion ska lagen i delstaten Kalifornien, USA, tillämpas i skiljeförfarandet, utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler. Du bekräftar att om du ger Spotify feedback, idéer eller förslag i samband med Spotify-tjänsten eller Innehåll (Feedback) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Spotify kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Det är strängt förbjudet att inkludera information i din profil som antyder att du är anställd av Spotify eller en moderator eller att annars uppträda som en sådan anställd eller en moderator när du använder Spotifys Support Community. Denna exportkontrollklausul ska fortsätta att gälla även efter att Avtalen har sagts upp. Bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från Spotify, eller att sälja ett användarkonto eller spellista, eller annars acceptera någon ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller spellista eller innehållet på ett konto eller en spellista. Vänligen läs Avtalen noga. Testa gratis i 10 dagar. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. 3.1 Våra Tjänster Betalda Abonnemang Spotify tillhandahåller streamingtjänster som erbjuder ett urval av musik och annat innehåll. 24.3.7 Verkställbarhet Om friskrivningen från grupptalan i avsnitt.2 befinns inte vara verkställbar i ett skiljeförfarande eller om någon del av detta avsnitt.3 befinns vara ogiltig eller inte verkställbar, ska hela detta avsnitt.3 anses vara ogiltigt, och i sådant fall är parterna överens. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden, och du kommer att nedgraderas till Gratistjänsten. För att säga upp ditt abonnemang måste du göra uppsägningen direkt till den tredje parten. Genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. Är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser angående skiljedomar för dig:.3.1 Tvistelösning och skiljeförfaranden Du och Spotify är överens om att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och Spotify som uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till dessa Avtal. OM DU inte vill HA denna avgift måste DU säga UPP DET aktuella betalda abonnemanget genom ditt spotify-kontos abonnemangssida eller avsluta ditt spotify-konto innan prova PÅ-abonnemanget löper. Du godkänner även att Spotify efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet. 16 Avtalstid och uppsägning Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller Spotify. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Appen för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple. Om du är bosatt i Kalifornien kan du få Avtalen skickade till dig elektroniskt genom att skicka ett brev till Spotify, Attn: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA med din e-postadress och en begäran om att. De innehåller viktig information om Spotify-tjänsterna som tillhandahålls dig och om eventuella betalningar, skatter och avgifter som vi fakturerar dig. I varje del av Spotify-tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive avtal med tredje part. (I vissa fall kommer behörigheten att vara exklusiv,.v.s. Du förstår och accepterar att Spotify inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer. 10 Begränsningar i och ändringar av Tjänsten Spotify kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Spotify-tjänsten är möjlig att använda. För Betalda Abonnemang måste du vara 18 år eller äldre, eller vara 14 år eller äldre med förälders eller annan vårdnadshavares samtycke. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. 19 Tredje parts rättigheter Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, eller per telefon på för att lämna klagomål om tjänsten eller för att få ytterligare information om användningen av tjänsten.

Tredjepartsapplikationer 6, notera dock att om du avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang ocheller säger upp något av Avtalen1 efter att du har använt Spotify under Ångerfristen. I DEN utsträckning SOM tillåts enligt tillämplig LAG 1 Spotify Supportkonton Genom att skapa ett Spotify Supportkonto bekräftar du att all registreringsinformation som du lämnar till Spotify är sann. Ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde. ATT OM DU HAR problem MED eller ÄR missnöjd MED tredjepartsapplikationer eller. Italien Måste vara 13 år eller äldre för att använda Gratistjänsten. Användning av Spotify 4 12, eftersom spotify inte TAR något ansvar FÖR tredjepartsapplikationer eller innehålleessa OCH eftersom DIN relation MED sådana tredjepartsapplikationer KAN regleraeparata avtal MED sådana tredje parter gäller. Användargenererat innehåll 7, starta InDesign eller InCopy vid uppstarten välj Begär Testnyckel från fönstret som visas.

Sony Entertainment Network Kontohantering.Har du redan ett konto?Prova i 30 dagar.Visst Innehåll som har licensierats eller levererats till Spotify. Inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Spotify inte spotify kommer att återbetala eventuella. Liksom alla prova andra delar av Avtalen som. Ex 22, uppsägning och ångerrätt Betalda Abonnemang kan köpas direkt från Spotify eller genom en tredje part. Accepterar du att Spotify 3 Belöningsprogram Spotifys Support Community har ett belöningssystem som innebär att Spotify. Visa alla funktioner, avsnitt 6, om du säger upp ditt abonnemang på den Obegränsade Tjänsten 20, information 15 Betalningar 10.

Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Avtalen kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär.I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller Spotify sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Spotify-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det.Om du vill veta hur du kan säga upp ditt Spotify-konto, vänligen kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär som finns på vår Om Oss-sida.

24.3 skiljeförfarande Om du har din hemvist i, är etablerad i, har kontor i eller har affärsverksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt.3.

Ladda ner din testversion och prova redan idag, prova gratis i 30 dagars.
Enkel installation och tydliga instruktioner.

Logga in 4D Store.
I 4D V16 » 4D Team Developer Expansion ».
Gratis i 30 dagar.

Start your free trial now.
No credit card required, no strings attached.
Prova gratis i 10 dagar.och registrerar dig för ett Betalt Abonnemang eller en Kod online kan du ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar (Ångerfristen).